Welkom

 

Stichting Beeldend Berghem maakt kunst en cultuur in de breedste zin van het woord zichtbaar in de gemeenschap van Berghem. Maakt u kunst of bent u geïnteresseerd in kunst of cultuur in uw eigen omgeving?  U kunt zich aansluiten bij onze Stichting als actieve of ondersteunende deelnemer.

De Stichting Beeldend Berghem is in 2008 opgericht met als doelstelling het aandacht geven, zichtbaar maken en betekenis geven aan kunst en cultuur voor de inwoners van de gemeenschap in Berghem. Het gaat hierbij om nieuwe, bestaande, toegankelijke en passende kunst en cultuur in de breedste zin van het woord.  Dit wordt vooral gerealiseerd door de organisatie en begeleiding van culturele activiteiten zoals exposities, uitvoeringen en presentaties.

Onze Stichting bestaat uit een groep van ongeveer 20 amateurkunstenaars inclusief bestuur.

In de loop der jaren heeft Stichting Beeldend Berghem tal van activiteiten georganiseerd:
•  Voor haar kunstenaarsgroep organiseert de Stichting minimaal één keer per twee jaar een kunstexpositie.
•  Lezingen over kunst of met maken van kunst;
•  Op Berghem Bruist zijn we ook altijd vertegenwoordigd.
•  Stichting Beeldend Berghem draagt bij aan plaatsing van openbare kunst in Berghem.

 

   

Financieel worden de activiteiten van de Stichting mogelijk gemaakt door de jaarlijkse bijdrage van de deelnemers, onze sponsoren en de Rabobank Clubkascampagne. Ook is er soms projectgebonden subsidie van de Dorpsraad van Berghem. Aan activiteiten wordt vaak een loterij met kunstzinnige prijzen gekoppeld, wat ook een bijdrage kan zijn voor de clubkas.

Voor de sponsoren hebben wij een ‘’kunst in bruikleen’’ concept ontwikkeld. Naast naamsvermelding bij activiteiten en op onze website, bieden wij de mogelijkheid aan om een kunstwerk zoals een schilderij, beeldhouwwerk of keramiek in bruikleen te nemen.